Gotowe lekcje

Przygotowane przeze mnie materiały dla kursantów dorosłych opracowane są na zasadzie lekcji odwróconej– student przed zajęciami samodzielnie zapoznaje się z odpowiednim materiałem, na bazie którego zbudowana jest lekcja. Dzięki temu, czas zajęć przeznaczysz na trenowanie przede wszystkim komunikacji w języku angielskim.

Enjoy!